Veronika Plus+

฿ 1950.00

BUY NOW

เวโรนิก้า เมดิลีน พลัส ( ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร )

ประกอบด้วยสารสกัดจากผลไม้เบอร์รี่ต่างๆ อาทิเช่น บลูเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ โกจิเบอร์รี่ เป็นต้น รวมถึง วิตามินและแร่ธาตุ รวมทั้งหมด 23 ชนิด

  1. Maqui Berry ExtractMaqui Berry จะเติบโตเฉพาะในแถบทางใต้ของประเทศชิลีและประเทศอาร์เจนตินา โดยชาวอินเดียนแดงชนเผ่ามาปูเช่ในแถบทวีปอเมริกาใต้รู้จักและได้ใช้ประโยชน์จาก Maqui Berry มาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ ซึ่ง Maquiberry ถือว่าเป็นผลไม้ที่ค่า ORAC โดยค่า ORAC ยิ่งมีสูงแสดงถึงศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระ Maquiberry
  2. Melon Powder จากทางตอนใต้ประเทศฝรั่งเศส ประกอบด้วยสาร Superoxide Dismutase (SOD)
  3. Rosehip Extract “ผลกุหลาบป่า”อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์ 
  4. Hosetail Extract สารสกัดจากหญ้าหางม้า ประกอบด้วยสารซิลิกา

รับประทานวันละ 1 ซอง (15 กรัม) ฉีกซองผลิตภัณฑ์เทลงในน้ำธรรมดา 150 มิลลิลิตร ใช้ช้อนคนให้ละลาย

ประกอบด้วยสารสกัดจากผลไม้เบอร์รี่ต่างๆ อาทิเช่น บลูเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ โกจิเบอร์รี่ เป็นต้น รวมถึง วิตามินและแร่ธาตุ รวมทั้งหมด 23 ชนิด

  1. Maqui Berry ExtractMaqui Berry จะเติบโตเฉพาะในแถบทางใต้ของประเทศชิลีและประเทศอาร์เจนตินา โดยชาวอินเดียนแดงชนเผ่ามาปูเช่ในแถบทวีปอเมริกาใต้รู้จักและได้ใช้ประโยชน์จาก Maqui Berry มาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ ซึ่ง Maquiberry ถือว่าเป็นผลไม้ที่ค่า ORAC โดยค่า ORAC ยิ่งมีสูงแสดงถึงศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระ Maquiberry
  2. Melon Powder จากทางตอนใต้ประเทศฝรั่งเศส ประกอบด้วยสาร Superoxide Dismutase (SOD)
  3. Rosehip Extract “ผลกุหลาบป่า”อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์ 
  4. Hosetail Extract สารสกัดจากหญ้าหางม้า ประกอบด้วยสารซิลิกา

รับประทานวันละ 1 ซอง (15 กรัม) ฉีกซองผลิตภัณฑ์เทลงในน้ำธรรมดา 150 มิลลิลิตร ใช้ช้อนคนให้ละลาย

REVIEW